Sunucu ve Veri Depolama

Müşterilerimizin sunucu ve veri depolama ihtiyaçlarına marka bağımsız olarak en güncel teknolojiler ile çözümler sunmaktayız.

Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma çözümleri eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına imkan verirken olası bir felaket senaryosunda en kısa sürede sistemin çalışır hale getirilmesine de olanak sağlar.

Felaket Kurtarma ve
Yedekleme Çözümleri

Olası doğal kaynaklı veya bireysel felaket durumlarında müşterilerimizin iş kaybını en aza indirgemek ve servislerinin devamlılığını uygun senaryolar ile sağlamak kritik hale gelmiştir.

Bulut Çözümleri

Bulut çözümleri, ihtiyaç duyduğunuz yazılım, donanım ve barınma gibi temel sistemleri size uzak bir veri merkezinde internet aracılığı ile servis olarak sunmaktadır.

Ağ çözümleri ve Güvenlik

Son yıllarda geniş alan, yerel alan ağları kavramının ortadan kalkması ve yekpare bir sistemmiş gibi davranması istenmektedir. Bu talep performansın yanı sıra ağ güvenliğini daha da önemli bir hale getirmektedir.

IP PBX / PABX Sistemleri

IP PBX sistemlerinin gelişmesi ile birlikte daha önceleri çok kompleks sistemlerin bir araya getirilmesi ile gerçekleştirilen video konferans çözümleri de daha basitleştirilmiş ve ölçeklendirilerek rahat ulaşılabilir olması sağlanmıştır.

İhtiyaçların belirlenmesi

Hem maliyet hem de zaman tasarrufu açısından kurumların ihtiyaçlarının saha çalışması yaparak belirlenmesi.
 

Analiz

İhtiyaçları belirlenmiş olan projenin, eldeki mevcut envanter ile uyumlulugunun tespit edilmesi ve eldeki bütçenin doğru kaynaklara harcanması için analiz çalışmalarının yapılması.

Uygulama

Detaylı analizlerden sonra tasarlanan ve son halini alan projenin, mevcut sistemleri minumum kesintiye uğratarak devreye alınması.